صفحه فارسي  

 

موسسه آموزشي و اخذ پذيرش تحصيلي كاوشگران علم                          

 

 

APPLY ONLINE

مجارستان                                                                                                                                        

                                                                                               

تاريخچه کشور مجارستان:

مجارستان با حدود 10 ميليون  نفر جمعيت يكي از زيباترين کشورهای عضو اتحاديه اروپا است که در قلب اروپای مرکزی واقع شده است. اين کشور دارای جاذبه های توريستي فراوان و کشوری کاملا دموکراتيك است. درحال حاضر کشور مجارستان بورس دانشجويان خارجی می باشد زيرا زبان تدريس در اين کشور انگليسي است.مدارک دانشگاه های اين کشور با توجه به قدمت ديرينه دانشگاه ها در تمامی کشورهای جهان معتبر بوده و همچنين هزينه های زندگی40 %الي50 % اروپای غربی است. بوداپست پايتخت کشور مجارستان يكي از زيباترين شهرهای اروپا بوده که رود دانوب در اين شهر به 3 شاخه تقسيم و مناظر بسيار زيبايي را ايجاد نموده است. واحد پول اين کشور فورينت وتقريبا هر 220 فورينت برابريك دلار و هر يورو برابر با 240 فورينت می باشد. اين کشور دارای 4 دانشگاه علوم پزشکی و1 دانشگاه علوم مهندسی مورد تاييدايران می باشد که تعدادی از آنها در ذيل معرفی شده اند.

 

دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست:Budapest university of Technology and Economics                                                       

  اين دانشگاه معروفترين دانشگاه فنی و مهندسی در اروپای مرکزی است که به 6 زبان زنده دنيا (انگليسي ، آلمانی، فرانسوی، ايتاليايي، روسی و مجاری) تدريس نموده و در سال 1782 تاسيس شده و 5 تن از استيد آن به نامهای Dennis Gabor, Eugene Wigner, Gyula and George Hevesy در فيزيك و شيمي و اقتصاد جايزه نوبل دريافت نموده اند.

رشته ها: دانشکده معماری (طراحی ساخت، ساختمان، طراحی منطقه ای و شهری و...)- دانشکده مهندسی شيمي(شيمي آلی و بيولوژيك، پلاستيك صنعتی، داروهای صنعتی، تکنولوژي غذايي و بيولوژي صنعتی و...)- دانشکده مهندسی عمران(راه و راه آهن، سازه، هيدرولوژيك و...)- دانشکده مهندسی الکترونيك وانفورماتيك(مخابرات، قدرت، کنترل و تجهيزات، ميكروالكترونيك، مهندسی کامپيوتر و نرم افزار و سخت افزار و...)- دانشکده مهندسی مکانيك(توليد، پروسه، طراحی ماشين، مديريت صنعتی، مهندسی صنايع غذايي و شيميايي، رياضيات در مهندسی و...)- دانشکده حمل و نقل(مهندسی حمل و نقل و...)- دانشکده علوم طبيعي و اجتماعی(مهندسی هسته ای، تکنولوژی هسته ای، تربيت معلم، روانشناسی، اقتصاد و...)- دانشکده جديد علوم اقتصادی(روانشناسی، مديريت، مديريت بازرگانی، ارتباطات، اقتصادو...)  مقاطع: ليسانس، فوق ليسانس و دکتری    شهريه: در مقطع ليسانس ساليانه 5700 يورو که در دو قسط در شروع هر ترم تحصيلي دريافت می گردد. در مقطع فوق ليسانس و دکتری ساليانه 8000 -6000 يورو که در دو قسط در شروع هر ترم تحصيلي دريافت می گردد. هزينه زندگی: ماهيانه حداقل500 دلار می باشد.

زبان تديس در دانشگاه: زبان تدريس انگليسي است و دانشگاه امکانات آموزش زبان انگليسي و کالج پيش دانشگاهی را دارد و هزينه دوره يكساله پيش دانشگاهی نيز 5700 يورو مي باشد.

تسهيلات دانشگاهی : دانشگاه های مجارستان مورد تاييدايران و تماما بين المللی مي باشند و دانشگاه فنی بوداپست تنها دانشگاه کل اروپا است که به 6 زبان زنده دنيادر آن تدريس می شود و بيش از 250  سال قدمت و 6 جايزه نوبل دارد. دانشجويان پس از مدتی اقامت در مجارستان می توانند برای استفاده از تعطيلات ساليانهو يا  تعطيلات تابستانی به کشورهای همسايه  و اروپای غربی به صورت توريستي مسافرت نمايند .تمامي دانشجويان می توانند از امکانات ورزشی، مرکز کامپيوتروصل به اينترنت، کتابخانه بسيار مجهز لابراتوارهای دانشگاه ومراکز فرهنگی به صورت رايگان استفاده نمايند. دانشجويان ممتاز مي توانند از25%-20 % تخفيف دانشجويي بهره مند  شوند.    

کالج بين المللی بوداپست:     College International Budapest                                                                          

رشته ها: قديمي ترين کالج آماده سازی دانشجويان برای ورود به رشته های علوم پزشکی به صورت تخصصی و دارای کيفيت بالای آموزشی و برگزار کننده دوره های پيش دانشگاهی رشته های علوم پزشکی و علوم فنی و مهندسی و دوره آمادگی زبان انگليسي در 3 سمستر و نماينده اکثر دانشگاه های مجارستان به زبان انگليسي و آلمانی.

 شهريه: شهريه دوره پیش دانشگاهی 5900 دلار و شهريه زبان انگليسي هر سمستر 2000 دلار مي باشد.

 

 

دانشگاه علوم پزشکی سملوايز بوداپست:                                                  Semmelweeis University Budapest    

    رشته ها: رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی،پرستاری ، بينايي سنجی، فيزيوتراپي، تربيت بدنی و... به زبان  انگليسي و آلمانی تا مقطع دکتری.

شهريه: شهريه ساليانه رشته های تربيت بدنی علوم ورزشی 4900- 6900 دلار، رشته فيزيوتراپی 6500 دلار و رشته پزشکی سال اول و آخر 560/10 دلار و سالهای بعدی 8830 دلار و رشته دندانپزشکی ساليانه 1120 دلار گرانتر از رشته پزشکی می باشد. هزينه زندگی ماهيانه حداقل 500 دلار مي باشد.

شرط ورود به دانشگاه: قبولی در امتحان ورودی زيست شناسی، شيمي و زبان انگلليسي و آلمانی و در صورت عدم قبولی در امتحان طی دوره يكساله کالج بين المللی بوداپست.                                                                                                                                          

دانشگاه علوم پزشکی آلبرت سنت جورجی(سگد) در سگد:   

                                                           ofUniversity of  Szeqed                                                            

رشته ها: رشته های پزشکی و دندانپزشکی(تا سال دوم و پس از آن انتقال به س) ، دارو سازی و پيش دانشگاهی به زبان انگليسي

مقاطع: ليسانس،فوق ليسانس، تا پايه دکتری در تمامی رشته ها   شهريه:  سال اول پزشکی 9130 دلار وسالهای بعدی 7720 دلار، شهريه ساليانه داروسازی سال اول 6125 دلار و سالهای بعدی 5200 دلار، شهريه دوره پيش دانشگاهی 4700 دلار می باشد. هزينه زندگی ماهيانه حداقل 450 دلار می باشد.

 

                                                                                                                               

دانشگاه علوم پزشکی پچ در پچ:     Pecs University Medical School, Pecs                                                          

رشته ها: دارای رشته پزشکی و پيش دانشگاهی پزشکی و هنرهای نمايشي و موسيقي به زبان انگليسي.

شهريه ها: دوره پيش دانشگاهی 4400دلار و شهريه ساليانه 7700 دلار می باشد. هزينه زندگی ماهيانه حداقل 500 دلار.  

 

 

   دانشگاه اتوش لورند بوداپست: 

    Eotvos Lorand University                                                                           

رشته ها: دارای  رشته ها ی و زيست شناسی و ادبيات به زبان انگليسی

شهريه: ساليانه 6650- 5620 دلار می باشد. هزينه زندگی ماهيانه حداقل 500 دلار. 

دانشگاه دامپزشكي سنت اشتوان بوداپست: Szent Istvan University, Budapest                                              

رشته ها : داراي رشته دامپزشكي به زبان انگليسي

شهريه :شهريه دوره پيش دانشگاهي 5900 دلار و شهريه سال اول 9350 دلار و سالهاي بعد 8180  دلار ميباشد . هزينه زندگي ماهيانه حداقل 500 دلار ميباشد.

 

كالج مك دانيل بوداپست: ( شعبه دانشگاه وستمينستر آمريكا )

 

 

رشته ها : رشته هاي اقتصاد، مديريت بازرگاني ،   Mcdaniel College, Budapest                                                              

علوم سياسي و اقتصاد، ارتباطات و ... به زبان انگليسي تا  ليسانس

شهريه : شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 6900 دلار و شهريه دوره پيش دانشگاهي 5900 دلار _ هزينه زندگي ماهيانه حداقل 500 دلار ميباشد .

دانشگاه علوم اقتصادي بوداپست:                                           Budapest University of Economic Sciences and Public Administration

رشته ها : داراي رشته هاي اقتصاد، مديريت بازرگاني و ... به زبان انگليسي تا مقطع دكترا با آموزش زبان انگليسي و كالج پيش دانشگاهي با شهريه 4000 دلار .

شهريه :شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 4200 دلار _ شهريه دوره پيش دانشگاهي 4000 دلار _ هزينه زندگي ماهيانه حداقل 500 دلار ميباشد .

کليه سرويسهای موسسه بصورت کاملا رايگان مي باشد و جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به آدرس ذيل تماس حاصل فرمائيد: 

 

دانشگاه فني و مهندسي ميشكولس: ( قديمي ترين دانشگاه مهندسي اروپاي مركزي ) 

  University of Miskolc                             

رشته ها : داراي رشته هاي فني و مهندسي ، كامپيوتر، موسيقي ، حقوق وعلوم انساني و ... به زبان انگليسي تا مقطع دكترا با امكانات آموزش زبان انگليسي و كالج پيش دانشگاهي با شهريه 4400 دلار .

شهريه : شهريه درمقطع ليسانس ساليانه 5000 دلار_ هزينه زندگي ماهيانه حداقل 500 دلار ميباشد .                               

 

دانشگاه علوم پزشكي دبرسن: 

 University of Debrecen                                                                                                                                 

رشته ها : رشته پزشكي ، دندانپزشكي و پيش دانشگاهي پزشكي به زبان انگليسي

شهريه: شهريه دوره پيش دانشگاهي 4800 دلار و شهريه رشته پزشكي 8000 دلار و رشته دندانپزشكي 8500 دلار در سال ميباشد.هزينه زندگي ماهيانه حداقل 500 دلار ميباشد.

تسهيلات دانشگاهي و امكانات رفاهي دانشجوئي در كشور مجارستان

تمامي دانشجويان در دانشگاههاي اين كشور ميتوانند بصورت رايگان از امكانات ورزشي ، باشگاههاي ورزشي، استخرهاي شنا، مركز كامپيوتر وصل به اينترنت ، كتابخانه ، لابراتوارهاي دانشگاه و مراكز فرهنگي دانشگاهها استفاده نمايند. كشور مجارستان تقريبا تمامي دانشگاههاي خود را به امكانات ويژه تجهيز نموده است تا از اقصا نقاط جهان جاذب دانشجو باشد. دانشگاههاي كشور مجارستان از اكثر كشورهاي دنيا في المثال كشورهاي آمريكا، فرانسه ، اتريش ، آلمان ، كشورهاي اسكانديناوي ، كشورهاي آسيائي مانند تايلند، چين ، هند، كشورهاي عربي ، ايران ، ژاپن ، آفريقاي جنوبي دانشجو دارند.

بيمه درماني دانشجويان، رستوران دانشگاهها، نظام تحصيلي، هزينه هاي مسكن، آب و هوا در كشور مجارستان ( تمامي هزينه ها و اعداد بطور تقريي و قابل تغيير ميباشد)

بيمه درماني دانشجويان اجباري بوده و هزينه اي حدود 100 دلار در طول هر سال از دانشجويان دريافت ميگردد و اجباري است .

در تمامي دانشگاهها امكانات پذيرائي از دانشجويان در رستوران دانشگاه موجود و هزينه صبحانه 5/0 تا 1 دلار و هزينه هر وعده غذا در رستوران دانشگاه بصورت سلف حدود 2 دلار ميباشد( تنوع غذايي بسيار زياد است و برنج و مرغ و سوپ نيز پخت ميشود) و در تريا دانشگاه هر ساندويچ سوسيس يا هات داگ حدود 50 سنت ميباشد.

هزينه تقريبي1 كيلو گوشت گوساله 3 دلار، 1 كيلومرغ فيله پاك كرده 5/2 دلار، 1كيلو كالباس 15-3 دلار، 1 كيلو برنج 60 سنت، ساندويچ مك دونالد 3 دلارميباشد

هزينه بنزين تقريبا 80 سنت و قيمت اتومبيل بسيار نازل ميباشد( فيات لادا مدل 90، 1000$ و گلف مدل 92  3500-2000 $ و بي ام و مدل 90، 6000-4000$ و اپل استرا مدل 94-90، 6000-4000$ و اپل كوسا مدل 92، 2500$ ميباشد. البته قيمتهاي فوق بر اساس گفته هاي دانشجويان و بطور تقريبي است )

هزينه اجاره يك سوئيت دانشجوئي 30 تا 70 متر با امكانات رفاهي و مبله دانشجوئي بسته به فاصله با دانشگاه در شهر بوداپست 400-250 دلار ميباشد. البته دانشجويان در صورتيكه با هم همخانه شوند هزينه اجاره مسكن كمتر ومحل بزرگتري ميتوانند اجاره نمايند.( هزينه اجاره مسكن در بودا يعني شمال رودخانه دانوب گرانتر از پشت يعني جنوب رودخانه ميباشد و هزينه استفاده از خوابگاه دانشجوئي شبي 11 يورو ميباشد.

بطور تقريبي هزينه شارژ و آب ماهيانه 20$، هزينه گاز مصرفي در تابستان 10$ و در زمستان 40$، هزينه برق مصرفي 30$ و هزينه آبونمان تلفن 10$ در ماه ميباشد.

هزينه خريد سيم كارت موبايل رايگان و شارژ اوليه 12$ ميباشد. در صورتيكه گوشي موجود باشد فقط هزينه شارژ پرداخت ميشود .

آب و هوا در كشور مجارستان معتدل ميباشد و 8-7 درجه از كشور ايران خنكتر ميباشد.

گواهی سلامت جسمانی : گواهی آزمايشات ايدز و هپاتيت و عکس قفسه سينه با گزارش به زبان انگليسی و يک گواهی عمومی تندرستی از پزشک متخصص به زبان انگليسی .

 

 هزينه هاي زندگي و تحصيل در مجارستان

هزينه تحصيل:1- كالج اّ مادگي براي گروه پزشكي در بوداپست سالانه 5900 دلار. شهرستان دبرسن4800 دلار ودر سگد 4700 دلار ميباشد.(قابل پرداخت در دو قسط).

2- هزينه تحصيل در رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي به شرح زير ميباشد (قابل پرداخت در 2 قسط)  شهريه سالانه پزشكي و دندانپزشكي در دانشگاه سملوايس بوداپست 10800 دلار و در دانشگاه دبرسن  همه سالها 8000 دلار و در دانشگاه سگد پزشكي و دندانپزشكي سال اول 9130 دلار و سالهاي بعدي 7720 دلار ميباشد ودر دانشگاه پچ سالانه 10000 دلار .

3- هزينه تحصيل دررشته هاي فني و كالج فني سالانه 5700 يورو ميباشد (هر ترم 2850 يورو)

هزينه زندگي : در بوداپست ماهانه 700  الي800 دلار و در شهرستا نها 500 الي 600 دلار ماهانه  ميباشد.

مدارك مورد نياز جهت اخذ پذيرش تحصيلي از كشور مجارستان

1-ترجمه ديپلم ونمرات دبيرستان (و پيش دا نشگاهي در صورت وجود)

2-كپي پاسپورت از صفحات 1الي 9

100 دلار يا يورو به عنوان هزينه درخواست نامه (توسط دانشگاه جهت صدور پذيرش دريافت ميگردد)   3-معادل

4-داشتن مدرك زبان انگليسي    TOFEL  با نمره550 و IELTS  با نمره0/5

مدارك جهت اخذ ويزاي تحصيلي

1-اصل پاسپورت با حداقل 18 ماه اعتبار

2- اصل پذيرش تحصيلي (توسط نما ينده دانشگاه اخذ ميشود )

3-قبض پرداخت شهريه ترم اول دانشگاه (به دانشگاه يا نماينده رسمي دانشگاه)

4-ضمانتنامه دانشجو توسط نماينده رسمي دانشگاه

5-ترجمه سند منزل پدر (مادر دانشجو يا قيم قانوني او) يا گواهي اشتغال به كار پدر

6-گواهي حساب بانكي پدر دانشجو (مادر يا قيم قانوني دانشجو)

7-رزو هتل يا خوابگاه (توسط نماينده دانشگاه و به هزينه دانشجواخذ مي شود)

8-6 قطعه عكس3در 4 پاسپورتي

9-هزينه سفارت جهت تشكيل پرونده (550000 ريال و غير قابل استرداد)

10-2 سري فرم تكميل شده سفارت و 2 سري كپي از مدارك فوق

مدارك مورد نياز جهت ويزاي همراه دانشجو (والدين)

1-اصل پاسپورت با حداقل 12 ماه اعتبار

2-بيمه نامه مسافرتي به ميزان مدت اقامت

3-ترجمه سند منزل به نام شخص (يا همسر شخص) يا گواهي اشتغال به كار

4-ترجمه گواهي حساب بانكي به نام شخص

5-ترجمه شناسنامه (فقط مادر دانشجو)

6-6 قطعه عكس پاسپورتي

7- رزو هتل يا خوابگاه

8-هزينه سفارت جهت صدور ويزا (390000 ريال وغير قابل استرداد)

 

Copyright © 2009 Admission Office - API - Kavoshgarane Elm All rights reserved.